Dospělí

Mimo půjčování knih, periodik a map nabízíme také:

 • Půjčování zvukových knih (přednostně slabozrakým spoluobčanům)
 • Donáškovou službu pro hůře pohyblivé spoluobčany
 • Půjčování knih a časopisů v Domě pečovatelské služby
 • Meziknihovní výpůjční službu
 • Poskytování základních turistických informací

Pro širokou veřejnost (nejen pro seniory) pořádáme:

 • kurzy trénování paměti (pro začátečníky i pokročilé)
 • kurzy základů práce na PC

Dále úzce spolupracujeme s denním stacionářem občanského sdružení Ruka pro život, školními družinami a mateřským centrem.

Čítárna

Čítárna je jediný provoz, dostupný vozíčkářům. Ti si zde mohou vybírat z nabídky beletrie i naučné literatury (cca 1200 knih). Dále zde čtenářům i návštěvníkům nabízíme jednak nová čísla všech odebíraných časopisů a novin, jednak přístup k síti internet prostřednictvím dvou PC. Také je možné si tisknout dokumenty na barevné tiskárně. V čítárně je umístěn i fond zvukových knih.

Akce pro Vás

Kromě jednorázových akcí uvedených výše pořádáme také různě zaměřené cykly akcí. Informace o jednotlivých setkáních najdete na stránkách cyklů.

Cykly akcí

Kromě jednorázových akcí uvedených výše pořádáme také různě zaměřené cykly akcí. Informace o jednotlivých setkáních najdete na stránkách cyklů.

 • Kurzy trénování paměti pro seniory

  06.02.2018 - 13:30 - 04.04.2018 - 11:15

  Náše kurzy trénování paměti pro  seniory vám ukáží, že zapamatovat si lze téměř cokoli, když víte jak na to. Ve stručnosti se seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se používat základní mnemotechniky, vyzkoušíte si různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak různé faktory našeho životního stylu mohou zasahovat do kvality paměti. Kurzy jsou vedeny zážitkovou formou.

  Začátečníci senioři – středa – 7. 2. – 4. 4. 2018 od 13:30 – 8 lekcí

  Pokročilí senioři I - úterý 6. 2. - 20. 3. 2018 od 13.15 - 8 lekcí

  Pokročilí senioři II - středa – 7. 2. – 4. 4. 2018 od 9:45 – 8 lekcí

  Lektorka Iva Pekníková je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, certifikovaným trenérem III. stupně.

  Přihlásit se můžete v čítárně Městské knihovny -  pondělí , úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 11:30 a od 12:00 do16.00 hodin osobně, na telefonu 461612068 nebo na e-mailové adrese: peknikova@knihovna.litomysl.cz. Cena kurzu pro seniory je 250,-Kč.

   

 • LITOMYŠLSKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU pobočka Univerzity 3. věku při Univerzitě Pardubice Letní semestr akademického roku 2017/2018

  22.02.2018 - 14:30 - 15.05.2018 - 11:30

  Na tento semestr jsme přichystali klasický přednáškový cyklus „Vzdálené horizonty“, který se bude věnovat poznávání vzdálených krajů a lidí tam žijících. Dále je připraven intenzivní kurz „Cvičení pro seniorky – krajina mísy pánevní/tajemství pánevního dna“.

  Studentem se stává každý, kdo řádně vyplní přihlášku a zaplatí školné (250,- Kč přednáškový cyklus, 600,- Kč kurz - cvičení).

  Přihlášky a placení školného: V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11:30 a od 12:00 do 16.00. Přihlášky přijímáme od 4. 1. do 16. 2. nebo do naplnění kapacity.

  Podrobnosti termíny najdete v příloze.

  Další programy U3V Univerzity Pardubice najdete na: https://www.upce.cz/studium/czv/u3v.html

   

   

  PDF icon letni_semestr_2018_-_prednasky.pdf, PDF icon cviceni_pro_seniorky.pdf