Dospělí

Mimo půjčování knih, periodik a map nabízíme také:

 • Půjčování zvukových knih (přednostně slabozrakým spoluobčanům)
 • Donáškovou službu pro hůře pohyblivé spoluobčany
 • Půjčování knih a časopisů v Domě pečovatelské služby
 • Meziknihovní výpůjční službu
 • Poskytování základních turistických informací

Pro širokou veřejnost (nejen pro seniory) pořádáme:

 • kurzy trénování paměti (pro začátečníky i pokročilé)
 • kurzy základů práce na PC

Dále úzce spolupracujeme s denním stacionářem občanského sdružení Ruka pro život, školními družinami a mateřským centrem.

Čítárna

Čítárna je jediný provoz, dostupný vozíčkářům. Ti si zde mohou vybírat z nabídky beletrie i naučné literatury (cca 1200 knih). Dále zde čtenářům i návštěvníkům nabízíme jednak nová čísla všech odebíraných časopisů a novin, jednak přístup k síti internet prostřednictvím dvou PC. Také je možné si tisknout dokumenty na barevné tiskárně. V čítárně je umístěn i fond zvukových knih.

Akce pro Vás

Kromě jednorázových akcí uvedených výše pořádáme také různě zaměřené cykly akcí. Informace o jednotlivých setkáních najdete na stránkách cyklů.

 • Podplukovník in memoriam MUDr. Miroslav Novák

  14.10.2019 - 17:00 - 18:00

  Přednáška Mgr. Oldřicha Pakosty z cyklu Zapomenuté osobnosti Litomyšlska nám přiblíží životní peripetie litomyšlského rodáka a nositele Československé vojenské medaile Za zásluhy MUDr. Miroslava Nováka, jehož portrét byl zachycen i na čs. poštovní známce z roku 1945. Akce se koná v pondělí 14. října a začátek je v 17 hodin.

 • Listopad 1989 a co mu předcházelo - beseda s Martinem Mejstříkem

  21.10.2019 - 17:00 - 19:00

  Beseda s Martinem Mejstříkem - jedním z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 1989.

  Srdečně Vás zveme v pondělí 21. 10. v 17 hodin

 • Listopad 1989 v Litomyšli

  04.11.2019 - 17:00 - 19:00

  Srdečně Vás zveme na besedu s litomyšlským historikem a autorem knihy „Sametová revoluce v Litomyšli“ PhDr. Martinem Boštíkem. Přijďte si zavzpomínat v pondělí 4. 11. v 17 hodin.