Informace

Ceník

Roční registrace čtenářů

 • Dospělí (nebo 2 sourozenci, manželé důchodcii) 110 Kč
 • Studenti, učni, důchodci, nezaměstnaní 55 Kč
 • Děti do 15 let 55 Kč
 • Právnické osoby 200 Kč

Jednorázová registrace

 • Výpůjčka max. 3 titulů mimo knihovnu bez možnosti prodloužení 30 Kč

Rezervace a objednávka

 • Rezervace a zaslání upozornění poštou 16 Kč
 • Rezervace a objednávka - zaslání upozornění e-mailem, sms 5 Kč

Meziknihovní služby

 • Meziknihovní výpůjční služba za 1 knihu 0 Kč + 55 Kč za přepravu
 • Tisk při dodání kopie elektronicky za 1 stránku A4 2 Kč + cena stanovená zasílající knihovnou
 • Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (místo vypůjčení Evropa (mimo Velkou Británii)) 250 Kč
 • Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (místo vypůjčení Velká Británie a ostatní země světa) 450 Kč

Přístup na Internet

 • 30 minut (pouze registrovaní čtenáři) 0 Kč
 • 15 minut (ostatní) 0 Kč

Kopírování a tisk

 • 1 stránka A3 černobíle jednostranně 5 Kč
 • 1 stránka A3 černobíle oboustranně 6 Kč
 • 1 stránka A4 černobíle jednostranně 2 Kč
 • 1 stránka A4 černobíle oboustranně 3 Kč
 • 1 stránka A4 barevně jednostranně 10 Kč až 20 Kč podle zaplnění
 • 1 stránka A4 barevně oboustranně 35 Kč

Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné

 • Překročení základní výpůjční lhůty (1. upomínka se neposílá) 15 Kč
 • Překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty (2. upomínka) 30 Kč
 • Překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty (3. upomínka) 80 Kč
 • Překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty (upomínací dopis) 120 Kč

Smluvní pokuty za poškození nebo zničení

 • Poškození, zničení čárového kódu 5 Kč
 • Poškození obalu 5 Kč

Další náhrady

 • Vystavení čtenářského průkazu po ztrátě 30 Kč
 • Poškození knihovní jednotky včetně ztráty 30 Kč + plná cena knihy, nebo fotokopie
 • Poškození exempláře časopisu včetně ztráty 10 Kč + cena časopisu, nebo fotokopie.
 • Neohlášení změny adresy 15 Kč

Zapůjčení čtečky elektronických knih

 • Zapůjčení čtečky elektronických knih 1 000 Kč záloha, vratná po odevzdání nepoškozené a funkční čtečky

Internet

 • 4 počítače – oddělení pro dospělé čtenáře
 • 2 počítače – studovna
 • 4 počítače – oddělení pro děti a mládež