Informace

Ceník

Roční registrace čtenářů

 • Dospělí (nebo 2 sourozenci, manželé důchodcii) 110 Kč
 • nezaměstnaní, studenti, důchodci a děti 55 Kč
 • Právnické osoby 200 Kč
 • při registraci na dosp.odd. poplatek za využívání i dět.odd. (a obráceně) 10 Kč

Rezervace a objednávka

 • Rezervace a zaslání upozornění poštou 20 Kč
 • Zaslání upozornění e-mailem, sms 5 Kč případně bez tisku a e-mailu

Meziknihovní služby

 • Meziknihovní výpůjční služba za 1 knihu 60 Kč

Přístup na Internet

 • 30 minut (pouze registrovaní čtenáři, 1 za den) 0 Kč poté 1 Kč/min.
 • 15 minut (ostatní, 1 za den) 0 Kč poté 1 Kč/min.

Kopírování a tisk

 • 1 stránka A3 černobíle jednostranně 5 Kč
 • 1 stránka A3 černobíle oboustranně 6 Kč
 • 1 stránka A4 černobíle jednostranně 2 Kč
 • 1 stránka A4 černobíle oboustranně 3 Kč
 • 1 stránka A4 barevně jednostranně 20 Kč celostránkový tisk, jinak dle podílu celobarevného tisku
 • 1 stránka A4 barevně oboustranně 35 Kč

Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné

 • 1. upomínka (neposílá se) 15 Kč
 • 2. upomínka 30 Kč
 • 3. upomínka 80 Kč
 • 4. upomínka (zasíláme doporučeně) 120 Kč
 • 3. upomínka (CD) 50 Kč
 • 4. upomínka (CD, zasíláme doporučeně) 70 Kč

Smluvní pokuty za poškození nebo zničení

 • Poškození, zničení čárového kódu 5 Kč
 • Poškození obalu 5 Kč

Další náhrady

 • Vystavení čtenářského průkazu po ztrátě 30 Kč
 • Poškození knihovní jednotky včetně ztráty 30 Kč + plná cena knihy, nebo fotokopie
 • Poškození exempláře časopisu včetně ztráty 10 Kč + cena časopisu, nebo fotokopie.
 • Neohlášení změny adresy 15 Kč

Zapůjčení čtečky elektronických knih

 • Zapůjčení čtečky elektronických knih 1 000 Kč záloha, vratná po odevzdání nepoškozené a funkční čtečky

Jednorázová registrace

 • Poplatek za sezonní (jednorázovou) výpůjčku (max. 3 knihy) 30 Kč