Školy

Nabídka programů pro mateřské školy

Nabízené programy jsou realizovány na dětském oddělení. Délka programu je obvykle 60 minut. Programy si objednávejte na e- mailu klusonova@knihovna.litomysl.cz  nebo telefonicky na čísle 461 612 068.

Vzdělávací a interaktivní programy Městské knihovny Litomyšl pro mateřské školy:

V pohádkovém světě

Interaktivní program, ve kterém se děti dostanou do světa pohádek. Vždy je zaměřen na jednu ze známých pohádek:

Večerníček – nejznámější pohádková postava

Zábavný program, kde se děti setkají s oblíbenými večerníčkovými hrdiny.

Na návštěvě u zvířátek

Vzdělávací program pro děti, ve kterém budeme společně poznávat různé druhy zvířat. Čekají nás veselé hrátky, čtení, povídání nebo tvoření:

Co se děje kolem tebe

Roční období

Povídání, čtení, zábavné hry na téma příslušného období

Recyhrátky aneb kam s nimi, když je nepotřebuji

Interaktivní program pro děti, zaměřený na třídění odpadu.

Povolání aneb ten dělá to a ten zas tohle

Vzdělávací program pro děti, ve kterém budeme společně poznávat různá povolání. Čekají nás veselé hrátky, čtení, povídání a tvoření.

Adventní čas připraví nás na dobu vánoční

Co předchází Vánocům? Jaké tradice se dříve dodržovaly nebo ještě dnes dodržují? I to se děti dozví na našem programu.

Vánoce, Vánoce přicházejí

Společné povídaní o krásném příběhu lidských dějin – narození Ježíška

Velikonoce – svátky jara

Společné povídání o velikonočních zvycích, symbolech jara, doplněné o čtení a zábavné hry.

(Témata Vánoce a Velikonoce lze po dohodě zaměřit i na biblický příběh)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolupráce se školami

 

Dětské oddělení pořádá kromě lekcí informační výchovy každý měsíc výtvarné a literární soutěže, besedy a přednášky na vybraná témata a společná čtení. Každé dva měsíce je vyhlášena nová literární soutěž, zaměřená na knižní novinky pro mladší a starší dětské čtenáře. Několikrát do roka zveme žáky a studenty i na besedy se známými spisovateli. K dobrým vztahům se školami a pedagogy přispívají i dvakrát ročně pořádaná setkání se zástupci základních a středních škol z Litomyšle a širokého okolí, při nichž se učitelé dovídají o všech akcích, které litomyšlská knihovna připravuje. Knihovna spoluprácuje i s Domem dětí a mládeže, dětským oddělením litomyšlské nemocnice a se zdejší Střední pedagogickou školou, jejíž studenti v knihovně mj. nacházejí potřebnou odbornou literaturu. Nejen žákůmi a studentům je na našich webových stránkách určena informace o regionálních výročích a spisovatelích, spjatých s Litomyšlí (M.D. Rettigová, B. Němcová, A. Jirásek, T. Nováková, Z.M. Kuděj aj.).

Lekce informační výchovy

1. třída

Poprvé v knihovně - seznámení s knihovnou

2. třída

Dům plný knih – rozdělení knih podle věku čtenářů, beletrie x naučná ligeratura

3. třída

Co najdete v knize, co nám kniha prozradí - kniha a časopis jako informační pramen

4. třída

Už se vyznám v knihovně - on-line katalog knih, mezinárodní desetinné třídění, encyklopedie,časopisy

5. třída

Orientace v knihovně - naučná literatura, její rozdělení a umístění v knihovně, práce s on -line katalogem

6. třída (a všechny ročníky SŠ)

opakování předchozích lekcí, samostatné vyhledávání informací v on-line katalogu a knih na regálech, práce s encyklopediemi, rejstříky aj

Nabídka pořadů pro školy

Literární pořady pro děti z MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

Trocha poezie nikoho nezabije - pohled do světa poezie, balad a lidové tvořivosti zábavnou formou, vlastní tvorba, poetický slovníček a výklad pojmů– R. Malý, ukázky z děl básníků, práce s textem - 1.třída, I. a II. stupeň, SŠ

Dobrý den, pane básníku… ( spisovateli…) autoři, kteří mají výročí, dle přání učitele -  I. a II. stupeň

Symbolika a lidová moudrost zapomenutá v pohádkách a báchorkách, jak pohádky ovlivňují myšlení a psychiku dětí (B. Němcová, K. J. Erben, bratři Grimmové aj.)  -
I. a II. stupeň, SŠ

Veršovaný svět- básničky pro děti i dospělé (Malý, Fischerová, Šrut, Žáček)  -I. a II. stupeň

Bratři Čapkové a pohádkový svět dětí pro předškoláčky i žáčky

Karel Čapek aneb Nobelova cena na dosah –život a dílo K.Č. – II. stupeň,SŠ

Jak se vaří knížka- co předchází tomu, než se nám dostane kniha do ruky -I. a II. stupeň

Naučná literatura versus beletrie- poučení i zábava - I. a II. stupeň

Hrajeme si s pohádkami- pohádkové městečko- dětští autoři, ilustrátoři, ukázky, hádanky, hry s pohádkou  – předškoláci , I. stupeň

Kniha – studna moudrosti -Vyhledávání informací a orientace v knihovně i v knihách- slovníky, encyklopedie, naučná literatura, periodika, internet, online- katalog, práce s textem - I. i II. stupeň

K. H. Máchatemný poutník - I. a II. stupeň

K. J. Erben – Kytice v různých podobách (balady, báchorky, pověsti)- I a II. stupeň, SŠ

Báje a pověsti – z Čech do celého světa (Petiška, Jirásek, …)- I. a II. stupeň

Na stopě- detektivní příběhy, knížky pro děti, detektivní deníky- detektivem snadno a rychle- I. a II. stupeň

Knížky do ucha – pohled do světa audioknih – II. stupeň

„Uzel na kapesníku nestačí“ – trénování paměti prakticky a humorně – II. stupeň, SŠ

Literárně vlastivědná procházka po Litomyšli - I a II. st., SŠ

  Webové stránky www.litomysl.cz/knihovna

Aktuality

 • Skautská pošta

  19.10. 2018

  Městská knihovna Litomyšl se spolu s dalšími 400 knihovnami zapojila do projektu Skautská pošta.

  Přílohy: PDF icon skautskaposta.pdf
 • NABÍDKA PROGRAMŮ pro mateřské školy

  12.10. 2018

  V příloze naleznete novou nabídku pořadů pro mateřské školy

  Přílohy: PDF icon nabidkaproms-2.pdf

Akce pro Vás

Kromě jednorázových akcí uvedených výše pořádáme také různě zaměřené cykly akcí. Informace o jednotlivých setkáních najdete na stránkách cyklů.