Školy

Nabídka programů pro mateřské školy

Nabízené programy jsou realizovány na dětském oddělení. Délka programu je obvykle 60 minut. Programy si objednávejte na e- mailu klusonova@knihovna.litomysl.cz  nebo telefonicky na čísle 461 612 068.

Vzdělávací a interaktivní programy Městské knihovny Litomyšl pro mateřské školy:

V pohádkovém světě

Interaktivní program, ve kterém se děti dostanou do světa pohádek. Vždy je zaměřen na jednu ze známých pohádek:

Večerníček – nejznámější pohádková postava

Zábavný program, kde se děti setkají s oblíbenými večerníčkovými hrdiny.

Na návštěvě u zvířátek

Vzdělávací program pro děti, ve kterém budeme společně poznávat různé druhy zvířat. Čekají nás veselé hrátky, čtení, povídání nebo tvoření:

Co se děje kolem tebe

Roční období

Povídání, čtení, zábavné hry na téma příslušného období

Recyhrátky aneb kam s nimi, když je nepotřebuji

Interaktivní program pro děti, zaměřený na třídění odpadu.

Povolání aneb ten dělá to a ten zas tohle

Vzdělávací program pro děti, ve kterém budeme společně poznávat různá povolání. Čekají nás veselé hrátky, čtení, povídání a tvoření.

Adventní čas připraví nás na dobu vánoční

Co předchází Vánocům? Jaké tradice se dříve dodržovaly nebo ještě dnes dodržují? I to se děti dozví na našem programu.

Vánoce, Vánoce přicházejí

Společné povídaní o krásném příběhu lidských dějin – narození Ježíška

Velikonoce – svátky jara

Společné povídání o velikonočních zvycích, symbolech jara, doplněné o čtení a zábavné hry.

(Témata Vánoce a Velikonoce lze po dohodě zaměřit i na biblický příběh)

Nabídka programů pro základní školy

rok 2018/2019

Lekce informační výchovy

  1. seznámení s knihovnou (výklad pojmu knihovna, kniha, knihkupectví, spisovatel, ilustrátor)

  2. informace o tom, jak se stát čtenářem

  3. uspořádání knižního fondu (podle věku čtenáře či obsahu knihy), pro 4. a 5. třídu seznámení s výběrem knih prostřednictvím vu-find katalogu

  4. orientace v knihovně, práce s naučnou literaturou

  5. knihovna jako vzdělávací instituce (historie a postavení knihoven ve společnosti, poskytované služby, knižní fond)

  6. kniha a časopis jako zdroj informací i zábavy

  7. samostatné vyhledávání informací, práce s katalogem, orientace ve fondu knihovny

  8. naučná literatura (práce s encyklopediemi, rejstříky), vyhledávání knih ve fondech jiných knihoven

Pořady pro školní družiny (Nabízené programy jsou realizovány na dětském oddělení. Délka programu je obvykle 60 minut.)

Večerníček – nejznámější pohádková postava

Zábavný program, kde se děti setkají s oblíbenými večerníčkovými hrdiny.

Inspektor Vogo

Interaktivní program zaměřený na knihu Miloše Kratochvíla Inspektor Vogo, ve kterém si budeme nejen číst, ale zažijeme velké dobrodružství.

Postižení jedinci v literatuře pro děti

Vzdělávací program pro děti zaměřený na hrdiny s různým druhem postižení.

Vesmírná mise, Zachraň Wejdíkovu planetu

Zábavné programy pro děti zaměřený na svět okolo nás.

Moje oblíbené knížka

Interaktivní program, ve kterém se děti dostanou do světa knih. Vždy je zaměřen na jednu ze známých knížek: Mach a Šebestová, Pošťácká pohádka, Teta to plete, Dášeňka čili život štěněte, Příšerky a příšeři.

Čtení s babičkou – jednou měsíčně, obvykle druhý čtvrtek v měsíci, program pro děti - čtenáře, družiny, čtenářské kroužky. Babička předčítá z knih na dané téma měsíce, program dle přání je spojen i s výtvarnou dílnou. Začínáme ve 13:30h. Babičky jsou zkušené bývalé učitelky, které děti moudře a laskavě vedou k lásce ke knížkám, seznamují je s novinkami i klasickými autory.            (R. Dubjáková)

Aktivity v knihovně – pro zájmové i čtenářské kroužky dle dohody připravíme program na dětském oddělení i v odpoledních hodinách, nejlépe ve středu, kdy je dětské oddělení pro veřejnost uzavřeno.

                                                                        (R. Dubjáková, M. Klusoňová)

Literární pořady pro žáky I. a II. stupně a studenty SŠ:

Trocha poezie nikoho nezabije: Pohled do světa poezie, balad a lidové tvořivosti zábavnou formou, vlastní tvorba, výklad pojmů, poetický slovníček – R. Malý, ukázky z děl básníků, práce s textem (R. Dubjáková)                                                           

Známí, čtení, oceňovaní aneb autoři českých knih, které byste měli znát – život a dílo autorů (J. Kroulíková)

B. Němcová – život a dílo možná první české feministky (J. Kroulíková)

A. Jirásek – autor nejen Starých pověstí českých (J. Kroulíková)

Skaut a spisovatel Jaroslav Foglar (J. Kroulíková)

Ženy v české literatuře (a v Litomyšli) - Rettigová, Němcová, Nováková  (J. Kroulíková)

Obyčejný život neobyčejného člověka-život a dílo K Čapka
(J. Kroulíková)

Jak se vaří knížka – co předchází tomu, než se nám dostane knížka do ruky (R. Dubjáková, J. Kroulíková)

Symbolika a lidová moudrost zapomenutá v pohádkách a báchorkách- jak pohádky ovlivňují myšlení a psychiku dětí (bratři Grimmové, B. Němcová, K. J. Erben) (R. Dubjáková)

Kniha studna moudrosti- vyhledávání informací a orientace v knihách- slovníky, encyklopedie, naučná literatura, periodika, rádce- internet, on-line katalog, práce s textem (R. Dubjáková)

Ilustrátoři dětských knih (J. Kroulíková)

Nemám ráda tlusté spisy, čtu si raděj časopisy (J. Kroulíková)  

Strašidelné příběhy a svět detektivů – dětský svět detektivního pátrání, pamětné čtení, orientace v textu, hádanky a dětská hororová povídka.                                                                              (R. Dubjáková) 

Jiné světy - sci-fi a fantazie- dobrodružná cesta do světa dětské fantazie.                                                                              (R. Dubjáková)

Znáte Litomyšl? – formou soutěže se žáci 5. -8. tříd a studenti středních škol mohou seznámit s historií, památkami a osobnostmi našeho města.                                                                   (J. Kroulíková)

Literárně vlastivědná procházka po Litomyšli –(J. Kroulíková)

Staré báje a pověsti, jejich hrdinové a odkaz- co je pověst, báje, mýty či legenda, budeme putovat z Čech až na konec světa, seznámíme se s hrdiny A. Jiráska, E. Petišky i jiných kontinentů.  (R. Dubjáková)                                                                                         

Dobrý den pane spisovateli, básníku…- dle požadavků učitele můžeme připravit program o autorovi, který má své výročí nebo je důležitý pro školní výuku v daném období.         (R. Dubjáková)                                                       

Pořady pro žáky I. a II. stupně a studenty SŠ:

Uzel na kapesníku nestačí – trénování paměti- prakticky a humorně - II. stupeň, SŠ -(časová dotace 45-60 minut) zážitková lekce, kde si osvojujeme koncentraci, trénujeme paměť, kognitivní funkce, naučíme se využívat smyslové kanály, styly učení, strukturovat informace. Je možné pokračovat v další lekci, kdy se seznámíme s funkcí pravé a levé mozkové hemisféry, paměťové techniky, Parisův kód, symbolika aj.

Iva Pekníková: peknikova@knihovna.litomysl.cz

Knížky do ucha, pohled do světa audioknih- II. stupeň, SŠ

aktivní zážitková lekce, ukázky audioknih, interaktivní forma- kvízů, práce s on-line katalogem, autoři dle dohody s vyučujícím

Iva Pekníková: peknikova@knihovna.litomysl.cz

„Jak na e-knihy“ nejen pro žáky II. stupně:

Základní seznámení s e-knihami, jejich výhody a možnosti využití. Díla volná a komerční. Konkrétní znázornění postupu krok za krokem, jak si zdarma stáhnout e-knihu. Doporučená četba v e-knihách. Seminář je vhodné uskutečnit v počítačových učebnách škol.

Alena Jiříčková: jirickova@knihovna.litomysl.cz

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolupráce se školami

 

Dětské oddělení pořádá kromě lekcí informační výchovy každý měsíc výtvarné a literární soutěže, besedy a přednášky na vybraná témata a společná čtení. Každé dva měsíce je vyhlášena nová literární soutěž, zaměřená na knižní novinky pro mladší a starší dětské čtenáře. Několikrát do roka zveme žáky a studenty i na besedy se známými spisovateli. K dobrým vztahům se školami a pedagogy přispívají i dvakrát ročně pořádaná setkání se zástupci základních a středních škol z Litomyšle a širokého okolí, při nichž se učitelé dovídají o všech akcích, které litomyšlská knihovna připravuje. Knihovna spoluprácuje i s Domem dětí a mládeže, dětským oddělením litomyšlské nemocnice a se zdejší Střední pedagogickou školou, jejíž studenti v knihovně mj. nacházejí potřebnou odbornou literaturu. Nejen žákůmi a studentům je na našich webových stránkách určena informace o regionálních výročích a spisovatelích, spjatých s Litomyšlí (M.D. Rettigová, B. Němcová, A. Jirásek, T. Nováková, Z.M. Kuděj aj.).

Lekce informační výchovy

1. třída

Poprvé v knihovně - seznámení s knihovnou

2. třída

Dům plný knih – rozdělení knih podle věku čtenářů, beletrie x naučná ligeratura

3. třída

Co najdete v knize, co nám kniha prozradí - kniha a časopis jako informační pramen

4. třída

Už se vyznám v knihovně - on-line katalog knih, mezinárodní desetinné třídění, encyklopedie,časopisy

5. třída

Orientace v knihovně - naučná literatura, její rozdělení a umístění v knihovně, práce s on -line katalogem

6. třída (a všechny ročníky SŠ)

opakování předchozích lekcí, samostatné vyhledávání informací v on-line katalogu a knih na regálech, práce s encyklopediemi, rejstříky aj