Školy

Stopy pravěku

Připravili jsme pro Vás výstavu reprodukcí obrazů známého malíře Zdeňka Buriana. Znáte určitě jeho obrázky pravěkých zvířat nebo ilustrace k dobrodružným knihám, např. o Robinsonovi Crusoe. K výstavě jsme si přichystali i povídání o tomto malíři. Pokud chcete se žáky přijít, přihlaste se pracovnicím dětského oddělení, příp. volejte 461 612 068 nebo 604 155 481.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Už jsem školák - Knížka pro prvňáčka v roce 2017

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje devátý ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, podporujícího čtenářskou gramotnost. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Letošní žáky prvních tříd základních škol do projektu přihlašuje veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna s žáky pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 to bude kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762– Lapálie v Lampálii

Vzhledem k finanční situaci bude počet knížek zdarma na jednotlivé přihlášené knihovny opět omezen a školám  nabídneme možnost určitý počet knížek navíc odkoupit za velmi přijatelnou cenu (cca 20 Kč).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​-

Spolupráce se školami

 

Dětské oddělení pořádá kromě lekcí informační výchovy každý měsíc výtvarné a literární soutěže, besedy a přednášky na vybraná témata a společná čtení. Každé dva měsíce je vyhlášena nová literární soutěž, zaměřená na knižní novinky pro mladší a starší dětské čtenáře. Několikrát do roka zveme žáky a studenty i na besedy se známými spisovateli. K dobrým vztahům se školami a pedagogy přispívají i dvakrát ročně pořádaná setkání se zástupci základních a středních škol z Litomyšle a širokého okolí, při nichž se učitelé dovídají o všech akcích, které litomyšlská knihovna připravuje. Knihovna spoluprácuje i s Domem dětí a mládeže, dětským oddělením litomyšlské nemocnice a se zdejší Střední pedagogickou školou, jejíž studenti v knihovně mj. nacházejí potřebnou odbornou literaturu. Nejen žákůmi a studentům je na našich webových stránkách určena informace o regionálních výročích a spisovatelích, spjatých s Litomyšlí (M.D. Rettigová, B. Němcová, A. Jirásek, T. Nováková, Z.M. Kuděj aj.).

Lekce informační výchovy

1. třída

Poprvé v knihovně - seznámení s knihovnou

2. třída

Dům plný knih – rozdělení knih podle věku čtenářů, beletrie x naučná ligeratura

3. třída

Co najdete v knize, co nám kniha prozradí - kniha a časopis jako informační pramen

4. třída

Už se vyznám v knihovně - on-line katalog knih, mezinárodní desetinné třídění, encyklopedie,časopisy

5. třída

Orientace v knihovně - naučná literatura, její rozdělení a umístění v knihovně, práce s on -line katalogem

6. třída (a všechny ročníky SŠ)

opakování předchozích lekcí, samostatné vyhledávání informací v on-line katalogu a knih na regálech, práce s encyklopediemi, rejstříky aj

Nabídka pořadů pro školy

Literární pořady pro děti z MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

Trocha poezie nikoho nezabije - pohled do světa poezie, balad a lidové tvořivosti zábavnou formou, vlastní tvorba, poetický slovníček a výklad pojmů– R. Malý, ukázky z děl básníků, práce s textem - 1.třída, I. a II. stupeň, SŠ

Dobrý den, pane básníku… ( spisovateli…) autoři, kteří mají výročí, dle přání učitele -  I. a II. stupeň

Symbolika a lidová moudrost zapomenutá v pohádkách a báchorkách, jak pohádky ovlivňují myšlení a psychiku dětí (B. Němcová, K. J. Erben, bratři Grimmové aj.)  -
I. a II. stupeň, SŠ

Veršovaný svět- básničky pro děti i dospělé (Malý, Fischerová, Šrut, Žáček)  -I. a II. stupeň

Bratři Čapkové a pohádkový svět dětí pro předškoláčky i žáčky

Karel Čapek aneb Nobelova cena na dosah –život a dílo K.Č. – II. stupeň,SŠ

Jak se vaří knížka- co předchází tomu, než se nám dostane kniha do ruky -I. a II. stupeň

Naučná literatura versus beletrie- poučení i zábava - I. a II. stupeň

Hrajeme si s pohádkami- pohádkové městečko- dětští autoři, ilustrátoři, ukázky, hádanky, hry s pohádkou  – předškoláci , I. stupeň

Kniha – studna moudrosti -Vyhledávání informací a orientace v knihovně i v knihách- slovníky, encyklopedie, naučná literatura, periodika, internet, online- katalog, práce s textem - I. i II. stupeň

K. H. Máchatemný poutník - I. a II. stupeň

K. J. Erben – Kytice v různých podobách (balady, báchorky, pověsti)- I a II. stupeň, SŠ

Báje a pověsti – z Čech do celého světa (Petiška, Jirásek, …)- I. a II. stupeň

Na stopě- detektivní příběhy, knížky pro děti, detektivní deníky- detektivem snadno a rychle- I. a II. stupeň

Knížky do ucha – pohled do světa audioknih – II. stupeň

„Uzel na kapesníku nestačí“ – trénování paměti prakticky a humorně – II. stupeň, SŠ

Literárně vlastivědná procházka po Litomyšli - I a II. st., SŠ

  Webové stránky www.litomysl.cz/knihovna

Aktuality

 • Sobota 29. září

  23.9. 2018

  Tuto sobotu bude knihovna uzavřena, k vracení knih využijte prosím bibliobox.

 • Uzavření knihovny

  11.9. 2018

  Ve středu 3. října bude knihovna z důvodů pořádání tradiční akce uzavřena - knihovnice můžete potkat v průvodu masek na náměstí. Knihy však můžete vracet do biblioboxu. Děkujeme za pochopení.

 • Nová služba-balení knih a sešitů

  5.9. 2018

  Od září si můžete nechat své knihy, sešity aj. materiály v knihovně zabalit. Ceny jsou mírné: formát A3 za 6 Kč, A4 za 5 Kč, formát A5 a menší za 4 Kč..