Děti

 

 

Nabídka programů pro základní školy

rok 2017/2018

Kontakty:

dětské oddělení:

Mgr. Romana Dubjáková

dubjakova@knihovna.litomysl.cz

Mgr. Monika Horáková

horakova@knihovna.litomysl.cz

tel: 604 155 481

Připravujeme besedy, vlastivědné procházky, informační lekce, exkurze, soutěže, speciální programy šité na míru dle probíraného učiva nebo na podporu čtení dětem, např. akce Čtení s babičkou.

Lekce informační výchovy

Přišli jste k nám na návštěvu

1. stupeň ZŠ

 1. seznámení s knihovnou (výklad pojmu knihovna, kniha, spisovatel, ilustrátor)

 2. informace o registraci v knihovně

 3. skladba knižního fondu (podle věku čtenáře či obsahu knihy), pro 4. a 5. třídu seznámení s on-line katalogem knih

 4. orientace v knihovně a její rozdělení na daná oddělení, práce s naučnou literaturou

   

2. stupeň a ročníky SŠ:

 1. knihovna jako vzdělávací instituce (organizační schéma, poskytované služby, knižní fond)

 2. kniha a časopis jako informační pramen i zdroj zábavy

 3. samostatné vyhledávání informací, práce s on – line katalogem, orientace ve fondu knihovny

 4. naučná literatura (práce s encyklopediemi, rejstříky), vyhledávání a objednávání knih z jiných knihoven

   

Literární pořady pro děti z MŠ a žáky I. stupně:

Neotesánek- Děti se hravou formou seznámí se základními pojmy   etiky, rozhodují o správném či nesprávném chování ve společnosti.

Pohádkový svět- hrajeme si s pohádkami, kouzelný svět spisovatelů a ilustrátorů dětské knihy. Svět spisovatelů O. Sekory, V. Čtvrtka, M. Macourka, bratří Čapků, H. Zmatlíkové aj.

Veršovaný svět- básničky, říkanky, hádanky, veršované pohádky pro malé básníky.

                                                                                              (R. Dubjáková)

Literární pořady pro studenty I. a II. stupně a SŠ:

Trocha poezie nikoho nezabije: Pohled do světa poezie, balad a lidové tvořivosti zábavnou formou, vlastní tvorba, výklad pojmů, poetický slovníček – R. Malý, ukázky z děl básníků, práce s textem.                                                                (R. Dubjáková)

Známí, čtení, oceňovaní aneb autoři českých knih, které byste měli znát – život a dílo autorů                                   (J. Kroulíková)

B. Němcová – život a dílo možná první české feministky

A. Jirásek – autor nejen Starých pověstí českých   (J. Kroulíková)

Skaut a spisovatel Jaroslav Foglar                     (J. Kroulíková)

Ženy v české literatuře (a v Litomyšli)-Rettigová, Němcová, Nováková                                                                         (J Kroulíková)

Obyčejný život neobyčejného člověka-život a dílo K Čapka s prezentací na PC                                                          (J. Kroulíková)

Jak se vaří knížka – co předchází tomu, než se nám dostane knížka do ruky                                                                  (R. Dubjáková, J. Kroulíková)

Symbolika a lidová moudrost zapomenutá v pohádkách a báchorkách-Jak pohádky ovlivňují myšlení a psychiku dětí (bratři Grimmové, B. Němcová, K.J. Erben)                                (R. Dubjáková)

Kniha studna moudrosti- Vyhledávání informací a orientace v knihách- slovníky, encyklopedie, naučná literatura, periodika, rádce- internet, on-line katalog , práce s textem

                                                                                              (R. Dubjáková)

Ilustrátoři dětských knih                                        (J.Kroulíková)

Nemám ráda tlusté spisy, čtu si raděj časopisy (J.Kroulíková)  

Strašidelné příběhy a svět detektivů – dětský svět detektivního pátrání, pamětné čtení, orientace v textu, hádanky a dětská hororová povídka.                                                                              (R.Dubjáková) 

Jiné světy - sci-fi a fantazie- dobrodružná cesta do světa dětské fantazie.                                                                              (R.Dubjáková)

Znáte Litomyšl? – formou soutěže se žáci 5.-8. tříd a studenti středních škol mohou seznámit s historií, památkami a osobnostmi našeho města.                                                                   (J.Kroulíková)

Literárně vlastivědná procházka po Litomyšli –(J.Kroulíková)

Staré báje a pověsti, jejich hrdinové a odkaz- co je pověst, báje, mýty či legenda, budeme putovat z Čech až na konec světa, seznámíme se s hrdiny A. Jiráska, E. Petišky i jiných kontinentů.

                                                                                              (R.Dubjáková)

Dobrý den pane spisovateli, básníku…- dle požadavků učitele můžeme připravit program o autorovi, který má své výročí nebo je důležitý pro školní výuku v daném období.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                  

           Čtení s babičkou – jednou měsíčně, druhý čtvrtek v měsíci, program pro děti - čtenáře, družiny, čtenářské kroužky. Babička předčítá z knih na dané téma měsíce, program dle přání je spojen i s výtvarnou dílnou. Začínáme ve 13:30h. Babičky jsou zkušené bývalé učitelky, které děti moudře a laskavě vedou k lásce ke knížkám, seznamují je s novinkami i klasickými autory.            (R.Dubjáková)

Aktivity v knihovně – pro zájmové kroužky i čtenářské dle dohody připravíme program na dětském oddělení i v odpoledních hodinách, nejlépe ve středu, kdy je dětské oddělení pro veřejnost uzavřeno.

                                                                        (R. Dubjáková, M. Klusoňová)

Uzel na kapesníku nestačí – trénování paměti- prakticky a humorně, časová dotace 45-60min.,

zážitková lekce, kde si osvojujeme koncentraci, trénujeme paměť, kognitivní funkce, naučíme se využívat smyslové kanály, styly učení, strukturovat informace. Je možné pokračovat v další lekci, kdy se seznámíme s funkcí pravé a levé mozkové hemisféry, paměťové techniky, Parisův kód, symbolika aj.

Knížky do ucha, pohled do světa audioknih- II. stupeň, SŠ

aktivní zážitková lekce, ukázky audioknih, interaktivní forma- kvízů, práce s on-line katalogem, autoři dle dohody s vyučujícím

Iva Pekníková: peknikova@knihovna.litomysl.cz

 

Soutěž bude opět probíhat v roce 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž „My všichni jsme Východočeši“

Historie města Litomyšl začíná koncem 11. století, kdy kníže z přemyslovského rodu zde na slavníkovském hradišti založil kostel nebo benediktinský řádový dům. Za husitských bouří byl majetek církve rozvrácen a Litomyšl se dostala pod správu husitského hejtmana Kostky z Postupic. Dalším majitelem Litomyšlského panství byl Vratislav z Pernštejna, stavebník zdejšího renesančního zámku. Po něm přešla Litomyšl s okolím do rukou Trautmansdorfů  a Thurn-Taxisů.

 

V Litomyšli působila řada spisovatelů, z nichž někteří z dějin města a okolí čerpali náměty pro svoje díla. Tak například Alois Jirásek zpracoval ve své pověsti téma loučení nekatolíků s vlastí na památném místě nedaleko Litomyšle, Teréza Nováková zachytila ve svých povídkách život na litomyšlském předměstí –Záhradi a Litomyšl i okolní vesnice byly kulisami povídek A. V. Šmilovského.

 

Významné místo z obrozeneckém hnutí Litomyšle patří Magdaleně Dobromile Rettigové, která přišla do Litomyšle spolu se svým manželem, rovněž velkým vlastencem. Tady se zapojila do činnosti divadelních ochotníků, vedla kurzy pro hospodyňky, sbírala kuchařské recepty a pokračovala v psaní svých povídek. Nejvíce ji ale proslavila kniha kuchařských receptů, která byla i po její smrti ještě mnohokrát vydána. Rettigová prožila v Litomyšli 11 let a je pochována na zdejším hřbitově.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knižní fond a orientace v něm

Na oddělení pro dětské čtenáře je uloženo přes 7000  knih. V oddělení je volný výběr z fondu beletrie a naučné literatury. Nachází se zde i on-line katalog, ve kterém si mohou čtenáři vyhledat požadovaný titul po zadání jména autora, názvu knihy nebo klíčových slov atd.

Beletrie je rozdělena podle věku čtenářů:

 

Od 3 do 6 let

červená

Od 7 do 9 let

zelená

Od 12 do 14 let

modrá

 

Naučná literatura je rozdělena na jednotlivé vědní obory podle Mezinárodního desetinného třídění.

Aktuality

 • ROUŠKY V KNIHOVNĚ

  10.9. 2020

  Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a vzrůstajícímu počtu nakažených virem COVID – 19 Ministerstvo zdravotnictví ve středu zveřejnilo mimořádné opatření, kterým zavedlo povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov mimo bydliště. TOTO OPATŘENÍ PLATÍ I PRO NAŠI KNIHOVNU.