O nás

Posláním naší knihovny je poskytovat knihovnické a informační služby občanům města, studentům i návštěvníkům Litomyšle. Půjčujeme nejen knihy a časopisy, ale i deskové hry, e-knihy či audioknihy. Protože současná knihovna není jenom o půjčování, nabízíme poučné a zajímavé besedy a programy pro děti, dospělé i seniory, pro školy a družiny, organizujeme Litomyšlskou Univerzitu 3. věku a mnoho dalších aktivit. Čtenáři mají k dispozici počítače s internetem, aplikacemi Microsoft Office a připojení k wifi. Mimo knihovnu nás najdete na sociálních sítích. Přijďte, pobuďte, vyberte, vypůjčte si, pročtěte, sdílejte a spoluvytvářejte naši knihovnu dle svých představ.

l

lidé

Ing. Iva Pekníková

ředitelka, Litomyšlská Univerzita 3. věku – pobočka U3V Univerzity Pardubice,
trénování paměti

peknikova@knihovna.litomysl.cz

+420 724 024 708

Ivana Ryšanová

Zástupce ředitele, oddělení pro dospělé, regionální služby knihovnám, výpůjční služby

rysanova@knihovna.litomysl.cz

Ing. Alena Jiříčková

Oddělení pro dospělé, výpůjční služby, Meziknihovní výpůjční služba (MVS),akvizice

jirickova@knihovna.litomysl.cz

mvs@knihovna.litomysl.cz

Mgr. Monika Horáková

Dětské oddělení, výpůjční služby, programy pro školy, katalogizace

horakova@knihovna.litomysl.cz

Mgr. Romana Dubjáková

Dětské oddělení, výpůjční služby, programy pro školy

dubjakova@knihovna.litomysl.cz

2

Bc. Veronika Pavlišová

Oddělení pro dospělé, výpůjční služby

pavlisova@knihovna.litomysl.cz

Mgr. Cecílie Jansová

Čítárna, výpůjční služby, katalogizace

jansova@knihovna.litomysl.cz

Hana Vojtová

účetní

vojtova@knihovna.litomysl.cz

Zdislava Šťovíčková

obalování a oprava knih, úklid

h

historie?

V roce 1818 proběhla výzva Vojtěcha Sedláčka českým městům, aby zakládaly české čtenářské společnosti. Do roku 1820 byla mezi prvními 8 městy i Litomyšl, a to hlavně zásluhou kaplana Karla Horského. Půjčovna knih, převážně německých, vznikla i při knihkupectví Jana Veselíka. V té době existovaly v Litomyšli též spolkové knihovny, z nichž největší byla knihovna Řemeslnické besedy.
Návrh na vznik knihovny, přístupné všem vrstvám obyvatelstva, podal Antonín Mudrych, předseda studentského spolku “Smetana” 4. 8. 1890. Následovaly sbírky knih a peněz a jednání o získání vhodných prostor. Dne 22. 3. 1891 je knihovna poprvé otevřena veřejnosti. Prvním knihovníkem byl učitel Emil Rác. Po něm nastoupil Antonín Brachtl, který získal pro knihovnu množství cenné a hodnotné literatury. Toho vystřídal v roce 1921 Jaromír Metyš, osobnost širokého rozhledu i působení. Jeho následovníkem byl od roku 1942 Josef Portman, známý bibliofil a přítel Josefa Váchala, ten zde působil až do roku 1950.
V 50. letech význam litomyšlské knihovny klesl. V jejím vedení se střídaly osoby bez potřebného vzdělání a lásky ke knize a literatuře. Po zániku litomyšlského okresu byly větší pravomoci a finanční zdroje přesouvány do nově vzniklé okresní knihovny ve Svitavách. V roce 1983 došlo k centralizaci sítě veřejných knihoven okresu Svitavy. V roce 2003 se Městská knihovna Litomyšl stala samostatnou příspěvkovou organizací města Litomyšle.

Osobnosti

Prvním knihovníkem byl učitel Emil Rác. Po něm nastoupil Antonín Brachtl, který získal pro knihovnu množství cenné a hodnotné literatury. Toho vystřídal Jaromír Metyš, osobnost širokého rozhledu i působení. Jeho následovníkem byl Josef Portman, známý bibliofil a přítel Josefa Váchala.