U3V

Litomyšlská U3V vznikla v roce 1999 pod záštitou centra Sociální pomoci Litomyšl. V roce 2007 se její organizace ujala Městská knihovna Litomyšl a od roku 2015 je pobočkou U3V Univerzity Pardubice. Pro seniory připravujeme přednáškové cykly, intenzivní kurzy, zájezdy a exkurze.

Programy jsou přednostně určeny seniorům. Studentem se stává ten, kdo odevzdá přihlášku a zaplatí školné. Přihlášky na letní semestr přijímáme od 1. 1., přihlášky na zimní semestr od 1. 9.

p

přednáškové cykly

Program - Jaro 2024

Kapitoly z dějin umění 1. pol. 20. století

Přednáškový cyklus je připraven ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl

Přednášky se konají vždy v úterý od 14:30 do 17 hodin v Zámeckém pivovaru

V rámci pěti přednášek bude postupně věnována pozornost secesnímu umění, malířství moderny, kubismu, futurismu a surrealismu. Přednáškový cyklus nabídne nejen všeobecný přehled dějin umění 1. poloviny 20. století, ale také řadu detailů a zajímavostí z období, kdy se za převratných, bouřlivých dějinných a společenských změn rodilo nové, moderní umění. Cílem lekcí je přiblížit formování nových výtvarných směrů v Evropě i v českém prostředí, kde se rozvíjely za zcela specifických podmínek.

  • Úterý 20. 2. 2024 Secesní umění, design a architektura (přednáší Mgr. Martina Zuzaňáková)
  • Úterý 5. 3.  2024 Malířství rané a meziválečné moderny (přednáší Mgr. Jana Kosková)
  • Úterý 19. 3.  2024 Kubismus a futurismus (přednáší Mgr. Martina Zuzaňáková a Mgr. Jana Kosková)
  • Úterý 16. 4.  2024 Surrealismus (přednáší Mgr. Jana Kosková)
  • Úterý 23. 4. 2024 Meziválečné abstraktní umění, konstruktivismus, kinetismus a umělecká škola Bauhaus (přednáší Mgr. Martina Zuzaňáková)

Cena přednáškového cyklu je 350 Kč.

 

k

kurzy

Angličtina pro mírně pokročilé – úroveň A2Lektor
Bc. Tereza Bořková

Obsah
Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů a začleněny jsou také komunikační situace z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými videi a hrami.

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
Od 8. 1. do 18.3. 2024, vždy v pondělí od 10:00 do 11:30

Navazující kurz od 25. 3. do 3. 6. 2024, vždy v pondělí od 10:00 do 11:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
1200,- Kč

Chytrý telefon a tablet – OBSAZENOLektor

Mgr. Jaroslav Bauer

Obsah

Kurz je koncipován od prvotního seznámení a nastavení mobilu, přes ovládání obrazovky, připojení k internetu (Wi-Fi, placená data), nastavení e-mailu, správu kontaktů a souborů až k práci s aplikacemi. Věnovat se budeme také fotografování, zaznamenání zvuku, dozvíte se, jak si organizovat hudbu i jak pracovat s e-knihou. Součástí kurzu bude také spolupráce mezi telefonem a počítačem – přenos souborů, propojené aplikace, kancelářské aplikace atd.

Výuka je připravena pro telefony s operačním systémem Android!

Časová dotace
8 lekcí po 90 minutách (16 vyučovacích hodin)

Termín
Od 23.1. do 26. 3. 2024, vždy v úterý od 10:00 do 11:30

Od 9. 4. do 11. 6. 2024, vždy v úterý od 10:00 do 11:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
800,- Kč

Nebojte se počítačeLektor

Mgr. Jaroslav Bauer

Obsah

Neumíte s počítačem a chtěli byste? Máte jenom minimální základy, jste samouk, máte strach, abyste něco nesmazali a další? Právě pro Vás je určen kurz základů počítačové gramotnosti.

 

Časová dotace
8 lekcí po 90 minutách (16 vyučovacích hodin)

Termín
Od 23.1. do 26. 3. 2024, vždy v úterý od 8:00 do 9:30

 

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
800,- Kč

Biodanza pro seniory Lektor
Mgr. Miloslava Bohunická

Obsah

Biodanza neboli tanec života je tanečně prožitkový systém osobního rozvoje, který vznikl v  60. letech v Latinské Americe a rozšířil se do celého světa. Propojuje hudbu, pohyb, emoce a skupinovou dynamiku v účinný mix, který rozvíjí náš potenciál a vnáší do života více radosti a lásky.

A co Biodanza umí a dovede?

– má blahodárný vliv na fyzické i psychické zdraví, harmonizuje nervový systém

– probouzí radost a chuť do života, aktivuje naši vitalitu, doslova vlije novou krev do žil

– zbavuje stresu a napětí, přináší uvolnění a odpočinek

– podporuje kreativitu a odvahu tvořit

– prohlubuje schopnost prožívat a cítit, být lidský empatický a laskavý

– staví do popředí život a mezilidské vztahy, učí nás vrátit se zpět k sobě, obnovit své přirozené instinkty a pečovat o život

život a mezilidské vztahy, učí nás vrátit se zpět k sobě, obnovit své přirozené instinkty a pečovat o život

Není třeba žádných předchozích zkušeností s tancem ani fyzická zdatnost. Účastnit se mohou ženy i muži. Všechny cvičení lze vždy přizpůsobit momentálním možnostem a stavu každého účastníka (ani omezení pohybového aparátu není na překážku)

– nebudeme se učit žádné kroky

– neděláme taneční choreografie

– ale nečeká vás ani úplně volný a spontánní tanec

Oproti tomu se ale můžete těšit na tanec, hudbu a prožitky ve skupině. Tančíme na hudbu nejrůznějších žánrů od španělských rytmů, přes moderní hudbu až po klasiku. Lekce trvají vždy 90 minut a obsahují krátký teoretický úvod, po kterém následují tance individuální, párové, v malých skupinkách a tance, ve kterých se propojí celá skupina. Zatímco individuální tance podporují např. naši schopnost se projevit a navázat kontakt sám sebou, tance ve dvojici nás učí, jak být ve vztahu s druhým a respektovat se navzájem. Skupinové tance zase dávají prostor pro vzájemnou podporu a pospolitost.

Časová dotace

10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín

Od 18. 1.  do 21. 3. 2024, vždy ve čtvrtek od 9:30 do 11:00

Místo konání

Spirit Studio, Smetanovo nám. 112 (Česká spořitelna, vchod z ulice Špitálská)

Cena
800,- Kč

Portrét a figura – kresba pro začátečníky a pokročilé – ZRUŠENOLektor
Mgr. Radka Vejrychová

Obsah

V tomto semestru se v kresbě zaměříme na figuru a portrét. Budeme objevovat kouzlo lidského těla. Pracovat budeme opět nejrůznějšími technikami na malé i větší formáty.
Kreslit budeme dle předlohy a vyzkoušíme si i kresbu podle živého modelu.

Časová dotace
6 lekcí po 135 minutách (18 vyučovacích hodin)

Termíny jednotlivých lekcí

9. 2., 16. 2., 23. 2., 1. 3., 8. 3. a 22. 3. 2024, vždy v pátek od 10 do 12:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
900,- Kč

 

Jóga pro seniory – OBSAZENOLektor
Ludmila Rolečková

Obsah

Lekce mají nenáročný průběh s pomalým a klidným cvičením. Zařazeny jsou i prvky rehabilitačního cvičení. Závěrem každé lekce je delší relaxace.

Časová dotace
15 lekcí po 90 minutách (30 vyučovacích hodin)

Termín
Jóga pro seniory I: 16. 1. – 30. 4. 2024 vždy v úterý od 8:30 do 10:00

Jóga pro seniory II: 16. 1. – 30. 4. 2024 vždy v úterý od 10:15 do 11:45

Místo konání
Středisko volného času Litomyšl

Cena
1200,- Kč