U3V

Litomyšlská U3V vznikla v roce 1999 pod záštitou centra Sociální pomoci Litomyšl. V roce 2007 se její organizace ujala Městská knihovna Litomyšl a od roku 2015 je pobočkou U3V Univerzity Pardubice. Pro seniory připravujeme přednáškové cykly, intenzivní kurzy, zájezdy a exkurze.

Programy jsou přednostně určeny seniorům. Studentem se stává ten, kdo odevzdá přihlášku a zaplatí školné. Přihlášky na letní semestr přijímáme od 1. 1., přihlášky na zimní semestr od 1. 9.

p

přednáškové cykly

Program - podzim 2021

Zimní semestr 2021/2022 - nabídka kurzů

Po minulém semestru, který proběhl z 90 % online, se vracíme k „živým“ programům. Vzhledem k nejistým okolnostem vynecháme přednáškový cyklus pro velké množství posluchačů a zaměříme se především na interakční kurzy určené pro menší počet osob. Nabízíme vám kurzy angličtiny, počítačové gramotnosti, tvůrčího psaní, jógy, kresby, … (viz níže).

Všem, kteří si zaplatili přednáškový cyklus „Rozehrané tóny paměti“ vrátíme během září a října školné. Vyrozumění dostanou e-mailem nebo SMS.

k

kurzy

Angličtina pro věčné začátečníkyLektor
Bc. Tereza Bořková

Obsah

Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů a začleněny jsou také komunikační situace z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými videi a hrami.

Probíraná gramatika: osobní a přivlastňovací zájmena; číslovky; časování slovesa být; množné číslo; neurčitý člen; použití this, that, these, those; přítomný čas prostý; základní slovesné fráze; abeceda a hláskování; příslovce very, quite, really; tázací zájmena; slovosled otázky; rozkazovací způsob a vazba letʼs; slovíčka pro základní předměty; základní fráze pro představování; slovíčka pro dny v týdnu, barvy, povolání; základní přídavná jména

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
Od 13. 9. do 15. 11. 2021, vždy v pondělí od 8:00 do 9:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
1000,- Kč

Angličtina pro mírně pokročiléLektor
Bc. Tereza Bořková

Obsah
Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a

umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů a začleněny jsou také komunikační situace z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými videi a hrami.

Probíraná gramatika: osobní a přivlastňovací zájmena; číslovky; časování slovesa být; množné číslo; neurčitý člen; použití this, that, these, those; přítomný čas prostý; základní slovesné fráze; abeceda a hláskování; příslovce very, quite, really; tázací zájmena; slovosled otázky; rozkazovací způsob a vazba letʼs; slovíčka pro základní předměty; základní fráze pro představování; slovíčka pro dny v týdnu, barvy, povolání; základní přídavná jména

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
Od 13. 9. do 15. 11. 2021, vždy v pondělí od 10:00 do 11:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
1000,- Kč

Nebojte se počítače – začátečníciLektor
Mgr. Jaroslav Bauer

Obsah

Operační systém není nemocniční oběžník aneb Windows, Android, Linux a na co to je.

Hlodavec v pokoji aneb co se dá dělat myší a jak psát všechny ty divné znaky na klávesnici

PíSí Hatmatilka aneb čeština a pojmy jako plocha, okna, panely, menu, soubory, složky, aplikace, data

Musím se s ním spojit aneb účet, e-mail, schránka, posílání a přijímání e-mailů

Hygiena není hyena aneb nezničte si oči ani kostru, jak sedět, zpomalit myš, zvětšit kurzor, písmena a ikony.

Chci napsat aneb jak a čím psát texty, vložit obrázky a jak to udělat vzhledně

Potřebuji najít aneb seznámení s vyhledáváním na počítači a způsoby vyhledávání na internetu

Kam mám strčit ty šňůry aneb co je uvnitř a vedle počítače a k čemu to je?

Opatrnost a Rozum jsou sourozenci BEZPEČÍ aneb na co si opravdu dát pozor.

Časová dotace
8 lekcí po 90 minutách (16 vyučovacích hodin)

Termín
14. 9. – 16. 11 vždy v úterý od 8:00 do 9:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
600,- Kč

Nebojte se počítače – pokročilíLektor
Mgr. Jaroslav Bauer

Obsah

Wokna aneb prohloubení znalostí ovládání počítače v prostředí operačního systému, (grafické uživatelské prostředí, jednoduché úpravy pracovního prostředí, uspání).

Akce zdarma aneb jak je to s placením a druhy programů

Písmákem snadno a rychle aneb práce s textovým editorem, kopírování, vyhledávání, úprava textu, formátování, rozložení stránky, příprava tisku.

Ať tu není binec aneb jména souborů, organizace složek a kam to ukládat (média, cloudy)

Z tohohle mraku neprší aneb práce s internetovým úložištěm a kancelář na internetu

Neber mi tu hračku aneb zabezpečení, soukromí, profily, tvorba hesel, sledování polohy

Cizinec strejda Gůgl aneb prohlížeče, účty, cena soukromí, vyhledávače a portály, Google, Seznam a jejich možnosti, internetové aplikace, encyklopedie, zdroje, deep fake a pravda na internetu

Páni, to bych si asi koupil aneb nákupní portály a placení na internetu

Co ten krám zase blbne, něco to chce aneb různá hlášení, hesla, reset a co se může zvrtnout?

Šmankote babičko čaruj aneb nástin možností úprav fotografií

Časová dotace
8 lekcí po 90 minutách (16 vyučovacích hodin)

Termín
14. 9. – 16. 11 vždy v úterý od 10:00 do 11:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
600,- Kč

Kresba – zátišíLektor
Mgr. Radka Vejrychová

Obsah

Zátiší náhodné i naaranžované. Věci každodenní potřeby v nevšedních kompozicích. Kresba tužkou, propiskou, fixou nebo pastelem. To vše nabídne cyklus seminářů zaměřených na zdokonalování se v kresebných technikách. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Časová dotace
6 lekcí po 135 minutách (18 vyučovacích hodin)

Termín
Podzim 15. 9. – 24. 11., vždy ve středu od 9:00 do 11:30 – pouze liché týdny

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
800,- Kč

Pouznej sám sebe prostřednictvím výtvarné tvorbyLektor
Mgr. Radka Vejrychová

Obsah

Cyklus seminářů nabídne zážitkové výtvarně pojaté aktivity vedoucí k prohloubení poznávání sám sebe, uvolnění emocí v kreativním procesu a následnou relaxaci. Semináře obsahují prvky arteterapie.

Časová dotace
6 lekcí po 135 minutách (18 vyučovacích hodin)

Termín
Podzim 15. 9. – 24. 11., vždy ve středu od 13:00 do 15:30 – pouze liché týdny

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
800,- Kč

Jemná jógaLektor
Jana Krejzová

Obsah

Lekce mají nenáročný průběh s pomalým a klidným cvičením. Začínají celkovým zklidněním a přes průpravné cviky přejdou k jógovým ásanám a dle možností i k výdrži v dané pozici. Mezi pozicemi jsou zařazeny krátké pauzy pro zklidnění. Závěrem každé lekce je delší relaxace. Základem cvičení je vědomý pohyb a zaměření pozornosti k vlastnímu dechovému rytmu.

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
Jemná jóga I: 5. 10. – 7. 12. vždy v úterý od 8:30 do 10:00

Jemná jóga II: 5. 10. – 7. 12. vždy v úterý od 10:30 do 12:00

Místo konání
Středisko volného času Litomyšl

Cena
700,- Kč

Píšu, píšeš, píšemeLektor
Mgr. Dagmar Burdová

Obsah

Kurz zaměřený na tvůrčí psaní, rozvoj stylistických dovedností a tvorbu vlastních textů různého charakteru a účelu. Zaměříme se i na rozšiřování slovní zásoby, zásady větné stavby a různé slohové útvary. Naučíme se pracovat s jazykovými příručkami. Seminář, kde zjistíte, že psaní může být velmi zábavné.

Časová dotace
8 lekcí po 120 minutách (16 hodin)

Termín

7. 10. – 9. 12., vždy ve čtvrtek od 9:00 do 11:00

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
600,- Kč