U3V

Litomyšlská U3V vznikla v roce 1999 pod záštitou centra Sociální pomoci Litomyšl. V roce 2007 se její organizace ujala Městská knihovna Litomyšl a od roku 2015 je pobočkou U3V Univerzity Pardubice. Pro seniory připravujeme přednáškové cykly, intenzivní kurzy, zájezdy a exkurze.

Programy jsou přednostně určeny seniorům. Studentem se stává ten, kdo odevzdá přihlášku a zaplatí školné. Přihlášky na letní semestr přijímáme od 1. 1., přihlášky na zimní semestr od 1. 9.

p

přednáškové cykly

Program - jaro 2022

Historie šperku II

Přednáškový cyklus proběhne v online prostředí. Naváže na přednášky z loňského cyklu Historie šperku I

Čtvrtek 10. 2. 2022, 14:00 – 15:30
Dějiny šperku – letem světem
V minulých přednáškách jsme si nastínili vývoj dějin šperku od pravěku do druhé poloviny 19. století. Během přednášky si připomeneme důležité momenty již proběhlých přednášek.

Čtvrtek 24. 2. 2022, 14:00 – 15:30
Smuteční šperky
Zvláštní kategorii dějin šperků tvoří tzv. smuteční šperky. Během přednášky se budeme zabývat jejich vývojem během staletí se zvláštním přihlédnutím k dění ve viktoriánské Anglii.

Čtvrtek 10. 3. 2022, 14:00 – 15:30
Fabergé, Cartiér, a spol.
Přednáška bude věnovaná významným rodinným šperkařským firmám, které ovlivňovaly evropskou i zámořskou šperkařskou produkci.

Čtvrtek 24. 3. 2022, 14:00 – 15:30
Na prahu moderní doby
Šperky přelomu 19. a 20. století reagují na estetiku modernismu. Jak vznikaly a vypadaly šperky hnutí Arts and Crafts nebo šperky geometrické či florální secese?

Čtvrtek 7. 4. 2022, 14:00 – 15:30
Bauhaus
Umělecká škola Bauhaus způsobila ve 20. a 30. letech revoluci nejen v designu, ale také v umění či uměleckém vzdělávání. Během přednášky se seznámíme jak s historií této výjimečné školy, tak s předními osobnostmi, které zde působily.

Čtvrtek 28. 4. 2022, 14:00 – 15:30
Šperk po roce 1945
Poslední přednáška věnovaná historii šperku se pokusí zhodnotit poválečné období. Seznámíme se s nástupem konceptuálního šperku a s různorodými přístupy známých i méně známých autorů.

K účasti na přednášce je potřeba připojení k internetu, počítač, tablet nebo chytrý telefon se zvukem a mikrofonem. Řádně zapsaní posluchači dostanou na email odkaz a podrobný návod, jak se přihlásit.

  • Lektor: Mgr. Martina Zuzaňáková
  • Časová dotace: 6 přednášek po 90 minutách (12 vyučovacích hodin)
  • Cena: 200,- Kč
k

kurzy

Angličtina pro věčné začátečníkyLektor
Bc. Tereza Bořková

Obsah

Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů a začleněny jsou také komunikační situace z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými videi a hrami.

Probíraná gramatika: osobní a přivlastňovací zájmena; číslovky; časování slovesa být; množné číslo; neurčitý člen; použití this, that, these, those; přítomný čas prostý; základní slovesné fráze; abeceda a hláskování; příslovce very, quite, really; tázací zájmena; slovosled otázky; rozkazovací způsob a vazba letʼs; slovíčka pro základní předměty; základní fráze pro představování; slovíčka pro dny v týdnu, barvy, povolání; základní přídavná jména

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
Od 17. 1. do 14. 4.  2022, vždy v pondělí od 10:00 do 11:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
1000,- Kč

Angličtina pro mírně pokročiléLektor
Bc. Tereza Bořková

Obsah
Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a

umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů a začleněny jsou také komunikační situace z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými videi a hrami.

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
Od 14. 2. do 2. 5. 2022, vždy v pondělí od 8:00 do 9:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
1000,- Kč

Nebojte se počítačeLektor

Mgr. Jaroslav Bauer

Obsah

Neumíte s počítačem a chtěli byste? Máte jenom minimální základy, jste samouk, máte strach, abyste něco nesmazali a další? Právě pro Vás je určen kurz základů počítačové gramotnosti z nabídky Univerzity 3. věku. Nyní přistupujeme k novému formátu kurzu a to 2 + 6 lekcí. Dvě úvodní hodiny budou zdarma. Po absolvování úvodních lekcí se rozhodnete, zda budete v kurzu pokračovat. I na první dvě lekce je nutné se PŘIHLÁSIT!

Časová dotace
8 lekcí po 90 minutách (16 vyučovacích hodin)

Termín
Od 22. 2. do 19. 4. 2022, vždy v úterý od 8:00 do 9:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
600,- Kč

Barevné kresleníLektor
Mgr. Radka Vejrychová

Obsah

Jaro bude plné barev. V kurzu Barevné kreslení uplatníte svoji kreativitu při práci s nejrůznějšími kresebnými technikami. Kreslit budeme především tradiční cestou, a to zejména pastelkami, suchými či olejovými pastely. Tyto techniky zkusíme i kombinovat a experimentovat s nimi. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Časová dotace
6 lekcí po 135 minutách (18 vyučovacích hodin)

Termín
 9. 3. – 20.4.2022., vždy ve středu od 9:00 do 11:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
800,- Kč

Jóga pro senioryLektor
Ludmila Rolečková

Obsah

Lekce mají nenáročný průběh s pomalým a klidným cvičením. Začínají celkovým zklidněním a přes průpravné cviky přejdou k jógovým ásanám a dle možností i k výdrži v dané pozici. Mezi pozicemi jsou zařazeny krátké pauzy pro zklidnění. Závěrem každé lekce je delší relaxace.

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
Jóga pro seniory I: 15. 2. – 26. 4. 2022 vždy v úterý od 8:30 do 10:00

Jóga pro senior II: 15. 2. – 26. 4. 2022 vždy v úterý od 10:30 do 12:00

Místo konání
Středisko volného času Litomyšl

Cena
700,- Kč