U3V

Litomyšlská U3V vznikla v roce 1999 pod záštitou centra Sociální pomoci Litomyšl. V roce 2007 se její organizace ujala Městská knihovna Litomyšl a od roku 2015 je pobočkou U3V Univerzity Pardubice. Pro seniory připravujeme přednáškové cykly, intenzivní kurzy, zájezdy a exkurze.

Programy jsou přednostně určeny seniorům. Studentem se stává ten, kdo odevzdá přihlášku a zaplatí školné. Přihlášky na letní semestr přijímáme od 1. 1., přihlášky na zimní semestr od 1. 9.

p

přednáškové cykly

Program 2021

ŠPERK OD PRAVĚKU PO RENESANCI – ON-LINE PŘEDNÁŠKY (ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl)

Přednášející: Mgr. Martina Zuzaňáková

Délka přednášky: 60 min.

  1. 03. 2021 v 14:00 Šperk od pravěku až po starověké Řecko
  2. 03. 2021 v 14:00 Vývoj šperkařství na Apeninském poloostrově v Byznaci a velkomoravský šperk.
  3. 04. 2021 v 14:00 Středověký a renesanční šperk

Cena: zdarma

Co potřebujete: připojení k internetu, počítač či tablet se zvukem a mikrofonem. Výuka bude probíhat přes aplikaci ZOOM (je přehledná a jednoduchá) https://zoom.us/download

Pokud máte o cyklus online přednášek zájem, přihlaste se e-mailem na adrese: peknikova@knihovna.litomysl.cz  nejpozději v pondělí 8. 3. Do předmětu e-mailu, napište U3V – šperk. Všichni přihlášení pak ve středu 10. 3. obdrží instrukce.

Rozehrané tóny paměti - přeloženo na podzim 2021

Poetický cyklus přednášek jedné z našich nejlepších trenérek paměti Jany Vejsadové a básníka, rozhlasáka, textaře a spisovatele Františka Novotného věnovaný paměti, životu, umění…

  •  Návraty do ráje vzpomínek
  •  Co si ženy pamatují a muži zapomínají
  •  Rozehrané tóny paměti
  •  Paměť sedmé velmoci / je digidemence hrozba nebo mýtus
  •  Paměť v umění a umění v paměti

Všechny přednášky se konají v Zámeckém pivovaru

Cena přednáškového cyklu: 300,- Kč

k

kurzy

Angličtina pro úplné začátečníkyLektor
Bc. Tereza Bořková

Obsah

Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů a začleněny jsou také komunikační situace z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými videi a hrami.

Probíraná gramatika: osobní a přivlastňovací zájmena; číslovky; časování slovesa být; množné číslo; neurčitý člen; použití this, that, these, those; přítomný čas prostý; základní slovesné fráze; abeceda a hláskování; příslovce very, quite, really; tázací zájmena; slovosled otázky; rozkazovací způsob a vazba letʼs; slovíčka pro základní předměty; základní fráze pro představování; slovíčka pro dny v týdnu, barvy, povolání; základní přídavná jména

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
17. 9. – 19. 11., vždy ve čtvrtek od 12:30 do 14:00

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
1000,- Kč

Angličtina pro věčné začátečníkyLektor
Bc. Tereza Bořková

Obsah
Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a

umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů a začleněny jsou také komunikační situace z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými videi a hrami.

Probíraná gramatika: osobní a přivlastňovací zájmena; číslovky; časování slovesa být; množné číslo; neurčitý člen; použití this, that, these, those; přítomný čas prostý; základní slovesné fráze; abeceda a hláskování; příslovce very, quite, really; tázací zájmena; slovosled otázky; rozkazovací způsob a vazba letʼs; slovíčka pro základní předměty; základní fráze pro představování; slovíčka pro dny v týdnu, barvy, povolání; základní přídavná jména

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
17. 9. – 19. 11., vždy ve čtvrtek od 8:00 do 9:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
1000,- Kč

Angličtina pro mírně pokročiléLektor
Bc. Tereza Bořková

Obsah
Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů a začleněny jsou také komunikační situace z běžného života. Hodiny se zpestřují krátkými videi a hrami.

Probíraná gramatika: minulý prostý čas; pravidelná a nepravidelná slovesa v minulém čase; základní fráze s go, get, have; vazba there is, there are, there was, there were; počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a použití a, an, some, any; vazby how much, how many; druhý a třetí stupeň přídavných jmen; vysoké číslovky; slovní zásoba spojená s domem a bydlením; předložky spojené s místem a pohybem; slovní zásoba spojená s místy ve městě

Časová dotace
10 lekcí po 90 minutách (20 vyučovacích hodin)

Termín
17. 9. – 19. 11., vždy ve čtvrtek od 10:00 do 11:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
1000,- Kč

Píšu píšeš, píšemeLektor
Mgr. Dagmar Burdová

Obsah
Seminář zaměřený na tvůrčí psaní, rozvoj stylistických dovedností a tvorbu vlastních textů různého charakteru a účelu. Zaměříme se i na rozšiřování slovní zásoby, zásady větné stavby a různé slohové útvary. Naučíme se pracovat s jazykovými příručkami. Seminář, kde zjistíte, že může být velmi zábavné.

Časová dotace
8 lekcí po 90 minutách (16 vyučovacích hodin)

Termín
5. 10. – 23. 11., vždy v pondělí 10:00 – 11:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
600,- Kč

Nebojte se počítačeLektor
Mgr. Jaroslav Bauer

Obsah
Operační systém není nemocniční oběžník, aneb Windows, Android, Linux a na co to je (plocha, okna, panely, menu, soubory, složky, programy a aplikace, správa dat).

Ať tu není binec, aneb jména souborů, organizace složek a kam to ukládat (média, cloudy).

Wokna, aneb prohloubení znalostí ovládání počítače v prostředí operačního systému windows, (grafické uživatelské prostředí, jednoduché úpravy pracovního prostředí, uspání, reset).

Opatrnost a Rozum jsou sourozenci BEZPEČÍ, aneb na co si opravdu dát pozor, profily, tvorba hesel.

Stále to otravuje, aneb síla reklamy a manipulace, marketing a kritické myšlení, hoaxy aj. smetí, účty, cena soukromí, vyhledávače a portály, Google, Seznam a jejich možnosti, internetové aplikace, encyklopedie, zdroje, deep fake a pravda na internetu.

Kam s ním, aneb Nerudovské problémy jak dostat záznamy do počítače (digitální fotoaparát, telefon, datová média, skener, internet).

Potřebuji najít, aneb seznámení s vyhledáváním na počítači a způsoby vyhledávání na internetu.

Chci napsat, aneb jak a čím jednoduše psát texty, vložit obrázky a jak to udělat vzhledně.

Písmákem snadno a rychle, aneb práce s textovým editorem, kopírování, vyhledávání, úprava textu, formátování, rozložení stránky, příprava tisku.

Komu nic, aneb další komunikační kanály a možnosti, (texty, hovory, videorozhovory, bluetooth, WiFi, párování).

Časová dotace
8 lekcí po 90 minutách (16 vyučovacích hodin)

Termín
6. 10. – 1. 12., vždy v úterý 9:00 – 11:30

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
600,- Kč

p

připravujeme

Kresba pro začátečníkyLektor
Mgr. Radka Vejrychová

Obsah
Seznámení s technikou kresby a materiálem. Vyzkoušíte si jak pracovat se světlem a stínem; jak kreslit zátiší a draperii, lidské tělo a postavu. Zjistíte, proč je důležitá perspektiva.

Časová dotace
6 lekcí po 135 minutách (18 vyučovacích hodin)

Termín
středa 13. 1., středa 20. 1., středa 27. 1., středa 10. 2., středa 17. 2. a středa 24. 2.

Vždy od 12:30 do 15:00

Místo konání
Městská knihovna Litomyšl

Cena
700,- Kč