Zpracování osobních údajů

Městská knihovna Litomyšl zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících z knihovnického zákona a dalších platných obecně závazných předpisů.

MěK dále pořizuje skupinové záznamy ze svých kulturně-vzdělávacích akcí, které publikuje na svém facebooku a případně i na svých webových stránkách.

Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám (včetně jejich případného předávání  do jiných států).

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od MěK přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.