Ceník

Roční registrace čtenářů
Dospělí (nebo 2 sourozenci, manželé důchodcii)
120 Kč
nezaměstnaní, studenti den. studia, důchodci a děti
60 Kč
Právnické osoby
200 Kč
při registraci na dosp.odd. poplatek za využívání i dět.odd. (a obráceně)
10 Kč
Rezervace a objednávka
Rezervace a zaslání upozornění poštou
25 Kč
Zaslání upozornění e-mailem, sms
5 Kč
případně bez tisku a e-mailu
Meziknihovní služby
Meziknihovní výpůjční služba za 1 knihu
70 Kč
Přístup na Internet
60 minut (pouze registrovaní čtenáři, 1 za den)
0 Kč
poté 1 Kč/min.
15 minut (ostatní, 1 za den)
0 Kč
poté 1 Kč/min.
Kopírování a tisk
1 stránka A3 černobíle jednostranně
5 Kč
pouze překopírovávání
1 stránka A3 černobíle oboustranně
6 Kč
pouze překopírovávání
1 stránka A4 černobíle jednostranně
2 Kč
1 stránka A4 černobíle oboustranně
3 Kč
1 stránka A4 barevně jednostranně
20 Kč
celostránkový tisk, jinak dle podílu celobarevného tisku
1 stránka A4 barevně oboustranně
35 Kč
Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné
Překročení výp. doby u knih, časopisů, map a CD za 1 den/kus
1 Kč
Překročení výpůjční doby u stolních her a čtečky za 1 kus/den
10 Kč
Smluvní pokuty za poškození nebo zničení
Poškození, zničení čárového kódu
5 Kč
Poškození obalu
5 Kč
Další náhrady
Vystavení čtenářského průkazu po ztrátě
30 Kč
Poškození knihovní jednotky včetně ztráty
40 Kč
+ plná cena knihy, nebo fotokopie
Poškození exempláře časopisu včetně ztráty
10 Kč
+ cena časopisu, nebo fotokopie.
Neohlášení změny adresy
15 Kč
Zapůjčení čtečky elektronických knih
Zapůjčení čtečky elektronických knih
1 000 Kč
záloha, vratná po odevzdání nepoškozené a funkční čtečky
Jednorázová registrace
Poplatek za sezonní (jednorázovou) výpůjčku (max. 3 knihy)
40 Kč