Ceník

Roční registrace čtenářů
Dospělí (nebo 2 sourozenci, manželé důchodcii)
110 Kč
Studenti, učni, důchodci, nezaměstnaní
55 Kč
Děti do 15 let
55 Kč
Právnické osoby
200 Kč
Jednorázová registrace
Výpůjčka max. 3 titulů mimo knihovnu bez možnosti prodloužení
30 Kč
Rezervace a objednávka
Rezervace a zaslání upozornění poštou
16 Kč
Rezervace a objednávka - zaslání upozornění e-mailem, sms
5 Kč
Meziknihovní služby
Meziknihovní výpůjční služba za 1 knihu
0 Kč
+ 55 Kč za přepravu
Tisk při dodání kopie elektronicky za 1 stránku A4
2 Kč
+ cena stanovená zasílající knihovnou
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (místo vypůjčení Evropa (mimo Velkou Británii))
250 Kč
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (místo vypůjčení Velká Británie a ostatní země světa)
450 Kč
Přístup na Internet
30 minut (pouze registrovaní čtenáři)
0 Kč
15 minut (ostatní)
0 Kč
Kopírování a tisk
1 stránka A3 černobíle jednostranně
5 Kč
1 stránka A3 černobíle oboustranně
6 Kč
1 stránka A4 černobíle jednostranně
2 Kč
1 stránka A4 černobíle oboustranně
3 Kč
1 stránka A4 barevně jednostranně
10 Kč
až 20 Kč podle zaplnění
1 stránka A4 barevně oboustranně
35 Kč
Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné
Překročení základní výpůjční lhůty (1. upomínka se neposílá)
15 Kč
Překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty (2. upomínka)
30 Kč
Překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty (3. upomínka)
80 Kč
Překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty (upomínací dopis)
120 Kč
Smluvní pokuty za poškození nebo zničení
Poškození, zničení čárového kódu
5 Kč
Poškození obalu
5 Kč
Další náhrady
Vystavení čtenářského průkazu po ztrátě
30 Kč
Poškození knihovní jednotky včetně ztráty
30 Kč
+ plná cena knihy, nebo fotokopie
Poškození exempláře časopisu včetně ztráty
10 Kč
+ cena časopisu, nebo fotokopie.
Neohlášení změny adresy
15 Kč
Zapůjčení čtečky elektronických knih
Zapůjčení čtečky elektronických knih
1 000 Kč
záloha, vratná po odevzdání nepoškozené a funkční čtečky