Ceník

Roční registrace čtenářů
Dospělí (nebo 2 sourozenci, manželé důchodcii)
110 Kč
nezaměstnaní, studenti, důchodci a děti
55 Kč
Právnické osoby
200 Kč
při registraci na dosp.odd. poplatek za využívání i dět.odd. (a obráceně)
10 Kč
Rezervace a objednávka
Rezervace a zaslání upozornění poštou
20 Kč
Zaslání upozornění e-mailem, sms
5 Kč
případně bez tisku a e-mailu
Meziknihovní služby
Meziknihovní výpůjční služba za 1 knihu
60 Kč
Přístup na Internet
30 minut (pouze registrovaní čtenáři, 1 za den)
0 Kč
poté 1 Kč/min.
15 minut (ostatní, 1 za den)
0 Kč
poté 1 Kč/min.
Kopírování a tisk
1 stránka A3 černobíle jednostranně
5 Kč
1 stránka A3 černobíle oboustranně
6 Kč
1 stránka A4 černobíle jednostranně
2 Kč
1 stránka A4 černobíle oboustranně
3 Kč
1 stránka A4 barevně jednostranně
20 Kč
celostránkový tisk, jinak dle podílu celobarevného tisku
1 stránka A4 barevně oboustranně
35 Kč
Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné
1. upomínka (neposílá se)
15 Kč
2. upomínka
30 Kč
3. upomínka
80 Kč
4. upomínka (zasíláme doporučeně)
120 Kč
3. upomínka (CD)
50 Kč
4. upomínka (CD, zasíláme doporučeně)
70 Kč
Smluvní pokuty za poškození nebo zničení
Poškození, zničení čárového kódu
5 Kč
Poškození obalu
5 Kč
Další náhrady
Vystavení čtenářského průkazu po ztrátě
30 Kč
Poškození knihovní jednotky včetně ztráty
30 Kč
+ plná cena knihy, nebo fotokopie
Poškození exempláře časopisu včetně ztráty
10 Kč
+ cena časopisu, nebo fotokopie.
Neohlášení změny adresy
15 Kč
Zapůjčení čtečky elektronických knih
Zapůjčení čtečky elektronických knih
1 000 Kč
záloha, vratná po odevzdání nepoškozené a funkční čtečky
Jednorázová registrace
Poplatek za sezonní (jednorázovou) výpůjčku (max. 3 knihy)
30 Kč