Regionální funkce knihovny

MěK Litomyšl obsluhuje v rámci regionálních funkcí těchto 16 místních a obecních knihoven:

 

Obecní knihovna v Benátkách – Bálská Jitka, půjčovní doba: pondělí 16.00 – 18.00

Místní knihovna v Bohuňovicích – Vilček Josef, půjčovní doba: na požádání

Obecní knihovna Budislav – Bartošová Alena, půj. doba: pon.14.30 – 16.30, sobota 18.30 – 19.30

Obecní knihovna v Cerekvici n/L. – Tomašová Hana, půj. doba: úterý 16.00 – 18.00

Obecní knihovna v Čisté – Moučková Jana, půj. doba: pátek 16.00 – 18.00 (jednou za čtrnáct dní v lichý týden)

Obecní knihovna v Horkách u Litomyšle – Zachař František, půj. doba: středa 18.00 – 19.30

Obecní knihovna v Morašicích – Vavřínová Markéta, půj. doba: pátek 16.30 – 19.00

Obecní knihovna Němčice – Seklová Markéta, půj. doba: pondělí 16.30 – 18.30

Obecní knihovna v Nových Sídlech – Vítová Zdenka, zimní (1.11 až 31.3.) - pondělí od 17.00 do 18.00;
                                                                           letní -  pondělí od 18.00 do  19.00 hodin

Místní knihovna Příluka – Půj. doba: úterý 17.00 – 18.00

Knihovna Sebranice – Kovářová Jitka, půj. doba: pátek 8.00 – 10.00, 15.00 – 17.00

Místní knihovna v Sedlištích – Nováková Lucie, půj. doba: středa 17.00 – 20.00

Obecní knihovna ve Strakově – Pelikovský Lubomír, půj. doba: čt. 18.00 – 19.00

Obecní knihovna v Suché Lhotě – Hrubešová Milada, půj. doba: pon. 18.00 – 19.00

Místní knihovna v Tržku – Bartošová Bohumila, půj. doba: středa 19.00 – 20.00

Obecní knihovna v Újezdci – Koubová Jaroslava, půj. doba: na požádání

 

Pobočkou MěK Litomyšl je Obecní knihovna v Pohodlí – Kopecká Klára, půj. doba: čtvrtek 16.30 - 17.30

 

Pro všechny výše uvedené knihovny zajišťujeme ve spolupráci s MěK ve Svitavách tyto odborné činnosti :

  • nákup a zpracování knih, nakoupených ze sdružených prostředků a z peněz poskytnutých Pardubickým krajem

  • vytváření výměnných souborů a zajištění jejich cirkulace v rámci obvodu

  • revize a aktualizace knihovních fondů

  • metodickou pomoc při vedení knihovnických evidencí

  • poradenské a konzultační služby

  • sběr statistických údajů

 

Za tyto služby v MěK Litomyšl zodpovídá Radka Girčáková gircakova@knihovna.litomysl.cz.