29. srpna 1944 vypuklo na Slovensku, poněkud předčasně, vojenské povstání. Díky nerozhodnosti a zmatkům ve velitelském sboru byly německou armádou odzbrojeny ty slovenské divize, které měly zajistit hladký průchod Rudé armády průsmyky v Karpatech. Na pomoc bojujícím povstaleckým jednotkám vyrazila sovětská 38. armáda, včetně 1. čs. armádního sboru. 6. října 1944, po měsíci krutých a vyčerpávajících bojů a s nesmírnými ztrátami, dosáhli čs. vojáci [Více v našem katalogu]