Region

Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě, téměř každá obec má svou knihovnu. V okrese Svitavy je to celkem 114 knihoven.

Některé knihovny jsou malé, často otevřené jen několik hodin týdně, ale zaručují občanům dostupnost knihovnických a informačních služeb. Aby fungovaly hospodárně a přitom uspokojily poptávku čtenářů, sdružuje se několik malých knihoven do obvodu, o který se stará větší, profesionální knihovna. Část fondu těchto malých knihoven je putovní. Městská knihovna nakoupí knihy, které rozdělí do jednotlivých souborů, a tyto soubory pak kolují mezi jednotlivými knihovnami. Tak je zajištěno, že i ty nejmenší knihovny nabídnou svým čtenářům nové knihy. Finance na nákup tohoto fondu jsou poskytovány z Pardubického kraje a ze sdružených prostředků (fond, do kterého přispívají obce dle svých finančních možností, nejméně 2,- Kč na obyvatele).

Nepřehlédněte:

Knihovnický aktiv – předvánoční setkání knihovníků  z regionu.

Městská knihovna má ve svém obvodu šestnáct obecních knihoven plus pobočku Obecní knihovnu v Pohodlí.

Na základě pověření MěK ve Svitavách pro ně vykonává tyto činnosti:

  • nakupuje a zpracovává (katalogizuje a obaluje) knihy nakoupené ze sdružených prostředků a z peněz poskytnutých Pardubickým krajem
  • vytváří soubory knih a zajišťuje jejich výměnu mezi jednotlivými knihovnami (každá knihovna dostává nejméně dva soubory ročně)
  • navrhuje knihy k vyřazení a pomáhá aktualizovat knižní fond
  • poskytuje podklady, rady při vedení knihovnických evidencí, běžném chodu knihovny, komunikaci s obcí, okresní a krajskou knihovnou
  • sbírá data a vytváří za knihovny statistiku pro Národní knihovnu
  • v každé knihovně provádí v souladu se zákonem jednou za pět let revizi knihovního fondu

Obecní knihovna v Benátkách

Bálská Jitka

půjčovní doba:

pondělí 16.00 – 18.00

Místní knihovna v Bohuňovicích

Vilček Josef

půjčovní doba:

na požádání

Obecní knihovna Budislav

Bartošová Alena

půjčovní doba:

pondělí 15.00 – 17.00

sobota 18.30 – 19.30

Obecní knihovna v Cerekvici n/L.

Tomašová Hana

půjčovní doba:

úterý 16.00 – 18.00

Obecní knihovna v Čisté

Moučková Jana

půjčovní doba:

 každý lichý pátek 16.00 – 18.00

Obecní knihovna v Horkách u Litomyšle

Bajerová Erika

půjčovní doba:

středa 18.00 – 19.30

Obecní knihovna v Morašicích

Vavřínová Markéta

půjčovní doba:

pátek 16.30 – 19.00

Obecní knihovna Němčice

Seklová Markéta

půjčovní doba:

pondělí 16.30 – 18.30

Obecní knihovna v Nových Sídlech

Vítová Zdenka

půjčovní doba:

pondělí 17.00 – 19.00

Místní knihovna Příluka

Šiklová Lucie

půjčovní doba:

liché úterý 16.00 – 18.00

Knihovna Sebranice

Kovářová Jitka

půjčovní doba:

pátek 8.00 – 10.00, 15.00 – 17.00

Bořková Veronika

půjčovní doba:

středa 16:30 – 18:30

Obecní knihovna v Suché Lhotě

Hrubešová Milada

půjčovní doba:

pondělí 18.00 – 19.00

Místní knihovna v Tržku

Bartošová Bohumila

půjčovní doba:

středa 19.00 – 20.00

Obecní knihovna v Újezdci

Koubová Jaroslava

půjčovní doba:

na požádání

Obecní knihovna v Pohodlí

Kopecká Klára

půjčovní doba:

čtvrtek 16.30 – 17.30