Trvalý pobyt v Litomyšli znamená zvelebovat město, v kterém žiji

Aktuálně má počet obyvatel s trvalým pobytem v Litomyšli velký vliv třeba i na naši městskou knihovnu. V letošním roce se totiž přihodilo, že jsme jako město klesli počtem obyvatel pod hranici 10 tisíc občanů. To s sebou bohužel nese řadu omezení, jednou z nich je například nemožnost žádat o dotaci na modernizaci litomyšlské knihovny. Pokud by se nám…