Balíček k vyzvednutí

Pokud má někdo ze závažných důvodu obavy přijít si knihy vybrat osobně, můžeme mu nachystat „Balíček k vyzvednutí“ . Na základě vaší telefonické nebo emailové objednávky vám připravíme balíček knih. Vybírejte pouze z knih, které máme v našem fondu (https://katalog.knihovna-litomysl.cz/). Vyřídíme i objednávku typu „něco romantického“, „nějaký historický román“, „česká detektivka“ apod. V balíčku s…

Trénování paměti pro seniory

Kurz je založen na praktických cvičeních, kreativních hrách a testech, které pomohou odhalit přednosti i slabiny vaší paměti. Dozvíte se, jak funguje paměť, proč je důležitá pozornost a porozumění informacím, seznámíte se s různými paměťovými technikami a zároveň se dozvíte, jak je využít k zapamatování různých informací (seznamů, dat, slovíček, čísel …)

Píšu píšeš, píšeme

Kurz zaměřený na tvůrčí psaní, rozvoj stylistických dovedností a tvorbu vlastních textů různého charakteru a účelu. Zaměříme se i na rozšiřování slovní zásoby, zásady větné stavby a různé slohové útvary. Naučíme se pracovat s jazykovými příručkami. Seminář, kde zjistíte, že může být velmi zábavné.

Nebojte se počítače

Operační systém není nemocniční oběžník, aneb Windows, Android, Linux a na co to je (plocha, okna, panely, menu, soubory, složky, programy a aplikace, správa dat). Ať tu není binec, aneb jména souborů, organizace složek a kam to ukládat (média, cloudy). Wokna, aneb prohloubení znalostí ovládání počítače v prostředí operačního systému windows, (grafické uživatelské prostředí, jednoduché…

Angličtina pro mírně pokročilé

Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů…

Angličtina pro věčné začátečníky

Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů…

Trénování paměti pro veřejnost

Kurz je založen na praktických cvičeních, kreativních hrách a testech, které pomohou odhalit přednosti i slabiny vaší paměti. Dozvíte se, jak funguje paměť, proč je důležitá pozornost a porozumění informacím, seznámíte se s různými paměťovými technikami a zároveň se dozvíte, jak je využít k zapamatování různých informací (seznamů, dat, slovíček, čísel …)   Lektor Mgr. Tereza Dospivová,…

ZRUŠENO: Trénování paměti pro veřejnost

Začínáme 1.10.2020 Kurz kde se dozvíte, jak funguje paměť – co je reálné si zapamatovat, proč je nutné třídit informace, jak nám pomáhá vizualizace, asociace, fantazie atd. K čemu jsou dobré mnemotechnické pomůcky (zapamatování pomocí příběhu, metoda loci, technika symbolů). A také jak všechny tyto informace využít v reálném životě Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek…