Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků na čtenáře probíhá každý rok na konci května. V letošním školním roce se uskuteční v týdnu od 22.-.26.5. Podmínkou pasování je alespoň jedna návštěva knihovny, seznam prvňáčků, vyplněné přihlášky (do konce března) – přihlášku je možné stáhnout na webu knihovny přihláška dítě nebo vyzvednout na dětském oddělení 10,- za průkazku cca 25,- za…

Trénování paměti pro seniory

Kurz je založen na praktických cvičeních, kreativních hrách a testech, které pomohou odhalit přednosti i slabiny vaší paměti. Dozvíte se, jak funguje paměť, proč je důležitá pozornost a porozumění informacím, seznámíte se s různými paměťovými technikami a zároveň se dozvíte, jak je využít k zapamatování různých informací (seznamů, dat, slovíček, čísel …)

Píšu píšeš, píšeme

Kurz zaměřený na tvůrčí psaní, rozvoj stylistických dovedností a tvorbu vlastních textů různého charakteru a účelu. Zaměříme se i na rozšiřování slovní zásoby, zásady větné stavby a různé slohové útvary. Naučíme se pracovat s jazykovými příručkami. Seminář, kde zjistíte, že může být velmi zábavné.