Píšu píšeš, píšeme

Kurz zaměřený na tvůrčí psaní, rozvoj stylistických dovedností a tvorbu vlastních textů různého charakteru a účelu. Zaměříme se i na rozšiřování slovní zásoby, zásady větné stavby a různé slohové útvary. Naučíme se pracovat s jazykovými příručkami. Seminář, kde zjistíte, že může být velmi zábavné.

Nebojte se počítače

Operační systém není nemocniční oběžník, aneb Windows, Android, Linux a na co to je (plocha, okna, panely, menu, soubory, složky, programy a aplikace, správa dat). Ať tu není binec, aneb jména souborů, organizace složek a kam to ukládat (média, cloudy). Wokna, aneb prohloubení znalostí ovládání počítače v prostředí operačního systému windows, (grafické uživatelské prostředí, jednoduché…

Angličtina pro mírně pokročilé

Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů…

Angličtina pro věčné začátečníky

Výuka je založena na rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní se zaměřením na mluvení a správnou výslovnost. Probíraná gramatika a slovní zásoba je pozvolna a po menších celcích začleněna do každé lekce tak, aby odpovídala probíranému tématu a umožnila studentům novou látku snadno vstřebat. Témata lekcí jsou přizpůsobena zájmům dospělých studentů…

Trénování paměti pro veřejnost

Kurz je založen na praktických cvičeních, kreativních hrách a testech, které pomohou odhalit přednosti i slabiny vaší paměti. Dozvíte se, jak funguje paměť, proč je důležitá pozornost a porozumění informacím, seznámíte se s různými paměťovými technikami a zároveň se dozvíte, jak je využít k zapamatování různých informací (seznamů, dat, slovíček, čísel …)   Lektor Mgr. Tereza Dospivová,…