Jak na e-knihy

Základní seznámení s e-knihami, jejich výhody a možnosti využití. Díla volná a licenční. Konkrétní znázornění postupu krok za krokem, jak si zdarma stáhnout e-knihu. Doporučená četba v e-knihách. Seminář je vhodné uskutečnit v počítačových učebnách škol za přítomnosti IT pracovníka.  

Uzel na kapesníku nestačí

Trénování paměti – prakticky a humorně, časová dotace 45-60min. Uzel na kapesníku nestačí zážitková lekce, kde si osvojujeme koncentraci, trénujeme paměť, kognitivní funkce, naučíme se využívat smyslové kanály, styly učení, strukturovat informace. Je možné pokračovat v další lekci, kdy se seznámíme s funkcí pravé a levé mozkové hemisféry, paměťové techniky, Parisův kód, symbolika aj.