Setkání se zástupci škol – plánované akce

Setkání se zástupci škol 20. 9. ve 14h- program Nabídka programů je umístěna na webových stránkách: https://knihovna.litomysl.cz/pro-skoly/ (Je možné objednat i přes formulář) Balíčky knih pro třídu maximálně na 2 měsíce, tematických balíčků pro školky i školy. Od ledna obnova MAP aktivit – putování, balíčky, spisovatelé a deskovky Pasování prvňáčků – https://knihovna.litomysl.cz/pro-skoly/ Školní knihovny ZŠ:…

Uzel na kapesníku nestačí

Trénování paměti – prakticky a humorně, časová dotace 45-60min. Uzel na kapesníku nestačí zážitková lekce, kde si osvojujeme koncentraci, trénujeme paměť, kognitivní funkce, naučíme se využívat smyslové kanály, styly učení, strukturovat informace. Je možné pokračovat v další lekci, kdy se seznámíme s funkcí pravé a levé mozkové hemisféry, paměťové techniky, Parisův kód, symbolika aj.