Nadcházející akce v knihovně

22.2. Beseda pro školy s Markétou Pilátovou             30,- (Veverka z Vamberka – předškoláci + 1.ročník nebo Bába Bedla – 4. + 5. ročník)   1.3. Beseda se Zuzanou Pospíšilovou pro MŠ             30,-   15.1. – 15.4. SOUTĚŽ KRIMINACHT Odevzdání prací do 15.4. Vyhodnocení a předání cen 2. 6. v rámci besedy s Petrem Hugem Šlikem (přednostně…

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků na čtenáře probíhá každý rok na konci května. V letošním školním roce se uskuteční v týdnu od 22.-.26.5. Podmínkou pasování je alespoň jedna návštěva knihovny, seznam prvňáčků, vyplněné přihlášky (do konce března) – přihlášku je možné stáhnout na webu knihovny přihláška dítě nebo vyzvednout na dětském oddělení 10,- za průkazku cca 25,- za…

Žili v Litomyšli …

 Zážitkový program, v němž se děti seznámí s osobnostmi spjatými s Litomyšlí (A. Jirásek, M. D. Rettigovoá a B. Němcová). Během programu se pracuje s mapou Litomyšle a pracovními listy. Program je možné zaměřit pouze na jednu z uvedených osobností.