MAP

připravuje se: BESEDY: 24.1. Beseda s Pavlem Hénikem pro 4., 5. a 6. třídy (8:00, 9:00, 10:00) – obsazeno 5. a 6.3. Beseda se Zuzanou Pospíšilovou pro 1., 2. a 3. třídy (předběžně) 3.4. pro MŠ předběžně Lenka Rožnovská BALÍČKY NA MÍRU možné již od prosince 2023 (po domluvě probíhají stále) PUTOVÁNÍ KNIH NAPŘÍČ REGIONEM…

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků proběhne v týdnu od 13.5. 2024.  Podmínkou pasování je: alespoň jedna návštěva knihovny, tištěný nebo elektronický seznam prvňáčků, vyplněné přihlášky od dětí, které ještě do knihovny nechodí – přihlášku je možné stáhnout na webu knihovny přihláška dítě nebo vyzvednout na dětském oddělení, žlutá průkazka slouží i pro půjčování ve školních knihovnách, 10,- za…

Setkání se zástupci škol – plánované akce

Setkání se zástupci škol 20. 9. ve 14h- program Nabídka programů je umístěna na webových stránkách: https://knihovna.litomysl.cz/pro-skoly/ (Je možné objednat i přes formulář) Balíčky knih pro třídu maximálně na 2 měsíce, tematických balíčků pro školky i školy. Od ledna obnova MAP aktivit – putování, balíčky, spisovatelé a deskovky Pasování prvňáčků – https://knihovna.litomysl.cz/pro-skoly/ Školní knihovny ZŠ:…